Disclaimer

Disclaimer

We besteden er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website en in de veelgestelde vragen. Eventuele fouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. GoToo Travel is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Copyright

Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven van GoToo Travel mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoToo Travel.